Frontend

Sprawdzamy, jak Vue chce pokonać Angulara i Reacta – Frontend Weekly vol. 95

Vue od zawsze był “tym trzecim” frontendowym frameworkiem. Dziś rewolucyjna trzecia wersja Vue powoli zyskuje na popularności. Równocześnie coraz bliższa staje się perspektywa porzucenia wsparcia dla przestarzałej wersji drugiej. W kontekście tego wydarzenia, zespół Vue snuje plany jak pokonać konkurencję od Google i Mety.

Article cover