JVM

JVM’s Open Source All-Stars, June 2023: LLM Edition – JVM Weekly vol. 140

Jeśli myślisz, że Java nie wsiadła do hype train związanymi z LLM – źle myślisz. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie przegląd po narzędziach.

Article cover