Frontend

Gatsby kontratakuje – Frontend Weekly vol. 112

Ostatnie tygodnie to istne szaleństwo jeśli chodzi o nowości z obszaru Server Side Rendering. W tym tygodniu wydany został Gatsby 5, który znacznie usprawnia Incremental Builds i dodaje eksperymentalne wsparcie dla React Server Components.

Article cover