JVM

Feature Freeze dla JDK 22 – co przyniesie nowa edycja? JVM Weekly vol. 156

Od dzisiaj nowa Java wchodzi w fazę Rampdown – oznacza to, że lista funkcji została zamrożona i nie należy spodziewać się dalszych nowości. Dlatego przejdziemy sobie przez pełną listę zmian w nowej edycji.

Spis treści
Article cover