Career

Czy owocowe czwartki przetrwają recesję? – Career Weekly vol. 24

Sprawdźmy, czy firmy technologiczne chcą obcinać benefity w związku z sytuacją na rynku. Następnie odwiedzimy biura w Dublinie i siedzibę firmy Toshiba w Tokio, gdzie znowu są kłopoty z fakturami.

Article cover